Normaal

over gemiddeldes en afwijkingen 22-23

Normaal

Wat is normaal? En wie bepaalt dat eigenlijk? Waarom willen we eigenlijk alles zo helder mogelijk in categorieën en vakjes onderbrengen? En natuurlijk ontsnappen we ook niet aan onze natuurlijke neiging om onszelf als norm te gebruiken. We putten uit wiskunde, psychologie, logica en biologie om de wonderlijke wereld van het normale en de uitzondering vorm te geven. Van psychiatrie tot musical, van Molière tot Marco Kroon.

Het Zuidelijk
houdt je op de hoogte