Educatie

Bezig zijn met theater stimuleert de nieuwsgierigheid. Het zet aan tot vragen stellen, experimenteren en onderzoeken. Het draagt bij aan de ontwikkeling van empathische, kritische en flexibele individuen die de blik van de ander niet schuwen, maar zich er juist door laten verrijken. Met onze educatieve projecten betrekken we mensen bij het theater dat we maken. Samen verkennen we de verhalen die we vertellen en de maatschappelijke context waarbinnen we dat doen.

Educatie bij de voorstellingen

Workshops en meer