Holly Goosebumps

Theater voor de oren?!

Holly Goosebumps

Soundtracks maken de film: wie kent er niet het Iiiih!-Iiih!-Iiih! van Psycho en het Tumtum- tumtum-tumtum van Jaws? Grensverleggend theaterregisseur Ada Ozdogan laat zich graag inspireren door iconische films en voor deze voorstelling focust ze zich op de kracht van de soundtrack. Aan de hand van filmische geluidsreferenties creëert ze haar eigen versie van Quentin Tarantino’s Kill Bill.

Ada Ozdogan

Ada Ozdogan

Regie en concept

Ada Ozdogan studeerde aan de regie-opleiding in Maastricht. Haar werk kenmerkt zich door een sterke beeldtaal die voortkomt uit groot opgezette vormonderzoeken. Ze interesseert zich in haar werk voor karakters die zich verzetten tegen maatschappelijke normen en tegen de blik en de vooroordelen van anderen die hen gevangenhouden.

Ada Ozdogan

Tekst

Anne Hofstra

Tekst

Gillis Biesheuvel

Spel

Alicia Boedhoe

Spel

Julia Ghysels

Spel

Louis van der Waal

Spel

Jip van den Dool

Geluidsontwerp

Daphne de Winkel

Kostuumontwerp

Sofie Knijff

Fotografie

Blijf in contact met
Het Zuidelijk Toneel