Gratis menstruatieproducten beschikbaar in Tilburg Noord

Situation station 3

Het Zuidelijk Toneel

“Bewustwording over menstruatie-armoede en het kopen van producten voor persoonlijke hygiëne om te doneren is een zeer bewuste beslissing die gemakkelijk is te nemen als we eenmaal het gesprek over menstruatie, persoonlijke verzorging en het recht op een zorgeloze en hygiënische cyclus hebben geopend”

Ikrame Abdelloui - Scèneres @ The Scène

“Met het Situation Station kun je belangeloos iets doen voor iemand anders. Vanuit je hart.”

R-Newt

“Hoe meer we open dialogen laten plaatsvinden en de volgende generatie empoweren, hoe beter we af zijn.”