Absurdisme

Logisch antwoord op chaos 24-25

Absurdisme

Voor het sluitstuk van deze thematische aanpak keren we terug naar de hoofdstad van het absurdisme in Nederland: onze thuisstad. En dat is Tilburg. Absurdisme ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij kunstenaars op zoek naar wat ze in godsnaam moesten maken in een tijd van onmogelijke ellende en gruwel waarin de hele wereld vast zat. De pijnlijke lach, het ongerijmde, het absurde zagen ze als enige mogelijke antwoord op een wereld in chaos. Die lach als antwoord op de maatschappelijke situatie waarin we op dat moment verkeren, zal het uitgangspunt zijn voor een uitbundige en vrolijke aanpak. Ongeacht de ellende waarin we ons dan bevinden.