De Nieuwe Nachtmis samen met Mike Weerts

Thumbnail Artboard 3

Mike Weerts

“In deze roerige, verwarrende tijd waarin mensen soms snel een oordeel klaar hebben, willen we een ‘momentum’ creëren van bezinning, reflectie en saamhorigheid. Vaak gaat het voor kerst over eten en drinken, of bij wie gaan we het vieren. Dit moet een spiritueel pauzemomentje worden – los van religie of geloof – voordat we ons onderdompelen in kerstsferen.”